VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – Bài 2

Bình Thuận Minh Bạch Bài 2: Đến sự thật của lịch sử Bài 1: Từ truyền thông lề phải   (VNTB) – Tìm hiểu về một Anh Hùng Lao Động – Đại... Read more »

VNTB – Chân Dung Anh Hùng – Đại Biểu Quốc Hội – Bài 1

Bình Thuận Minh Bạch   Bài 1: Từ truyền thông lề phải   (VNTB) – Tìm hiểu về một Anh Hùng Lao Động – Đại Biểu Quốc Hội là trách nhiệm của... Read more »