Đường sắt Cát Linh

VNTB – Anh Thể, làm ơn nghe tôi!

Nguyễn Huy Cường Tôi nói vài lời với anh trên tinh thần xây dựng, không báng bổ nữa, bà con sửa lưng, sửa não anh vậy đủ rồi. Giờ tôi gỡ rối... Read more »

VNTB – Trả lãi 980 tỷ đồng/năm để xây tượng đài hữu nghị!

Trương Quang Vĩnh (VNTB) – Đường sắt Cát Linh – Hà Đông xứng tầm là một tượng đài hữu nghị! Năm 2008, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được... Read more »