VNTB – Chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh là ‘bơm nước’?

Võ Hàn Lam (VNTB) – Phân viện kinh tế Miền Nam xác định mức giá dịch vụ chống ngập trên địa bàn TP.HCM là 3.668 đồng/m2/tháng. Vì sao có mức giá được... Read more »