VNTB – Quyền được viết báo

Mỹ Thuận (VNTB) – Hiến pháp ở điều 25 có nói người dân được quyền tự do báo chí. Luật Báo chí dành điều 10 và điều 11 nói về ‘quyền tự... Read more »

VNTB – Luật An ninh mạng chỉ dùng để trấn áp tiếng nói phản biện?

Loan Thảo (VNTB) – Luật An ninh mạng có điều khoản 8.1 về việc cấm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, xâm phạm quyền và... Read more »