VNTB – Phượng thương!

Nguyễn Văn Hoài Những cái thùng xe chở đầy củi phượng Anh chở mùa hè của em đi đâu? Cội phượng đỏ năm nào giờ không cành không lá Thuở máy móc... Read more »