VNTB – Trả lãi 980 tỷ đồng/năm để xây tượng đài hữu nghị!

Trương Quang Vĩnh (VNTB) – Đường sắt Cát Linh – Hà Đông xứng tầm là một tượng đài hữu nghị! Năm 2008, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được... Read more »