VNTB – Sáo ngữ – Xảo ngữ

Mai Lan (VNTB)  -Theo từ điển tiếng Việt, ‘sáo ngữ’ là lời nói không tự nhiên, rập theo những mẫu đã có sẵn. ‘Xảo ngữ’ là lời nói che đậy những khuất... Read more »